Double maxx อันตราย?

ดับเบิ้ลแม็กซ์ Doublemaxx มีอันตรายไหม หรือมีผลข้างเคียงอย่างไรบ้าง เป็นคำถามที่ทุกๆคน อยากรู้ เพราะเราต้องมั่นใจได้มากน้อยขนาดไหนว่าอาหารเสริมที่เรา รับประทานนั้นมีความปลอดภัย ดับเบิ้ลแม็กซ์ มีการรับรองจาก อย. หรือองค์การอาหารและยาว่ามีความปลอดภัยกับผู้บริโภค แต่ถึงอย่างไรก็ตามอาหารเสริมทุกตัว ยาทุกประเภท ก็ทั้งคุณและโทษ ดั้งนั้นเราต้องปฎิบัติตามคำเตือนข้อบ่งใช้หรือคำแนะนำอย่างถูกต้อง เพื่อให้ให้ได้ประสิทธิภาพของตัวยาอย่างเต็มที่และปลอดภัย

ดับเบิ้ลแม็กรีวิว